Chwile ocalone – wernisaż wystawy Grażyny Korpal

sdc8542 800x500 - Chwile ocalone - wernisaż wystawy Grażyny Korpal

14 lipca 2022 roku w Galerii Floriańska 22 odbył się wernisaż wystawy romantycznego malarstwa Grażyny Korpal „Chwile ocalone”.

„Najnowsza wystawa prac krakowskiej malarki „Chwili ocalone” w Galerii Floriańska 22 to zaduma nad kruchością naszego niedoskonałego świata, przemijaniem piękna i samotnością. W pracach tych znajdziemy melancholijną atmosferę bliską włoskiemu malarstwu metafizycznemu i surrealistom. Oddziaływanie takich mistrzów jak Giorgio de Chirico, Rene Magritte czy Paul Delvaux spotyka się tu z niemieckimi nastrojowymi pejzażami romantyków. Doskonałość warsztatowa i wirtuozerskie posługiwanie się motywami ze świata antyki i nasycanie ich współczesnymi refleksjami o przemijaniu, sprawiają, że w obrazach Grażyny Korpal duch greckiej sztuki starożytnej w jej najdoskonalszej, bo klasycznej wersji, przemawia do współczesnego widza w wyjątkowo aktualnej sposób.” – Ewa Mecner.

 

sdc8454 - Chwile ocalone - wernisaż wystawy Grażyny Korpal
Grarzyna Korpal

Grażyna Korpal, urodzona w Krakowie, jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Filozoficzno-Historycznego, kierunku Archeologia Śródziemnomorska oraz Akademii Sztuk Pięknych, Wydział Malarstwa, specjalizacji Konserwacja Dzieł Sztuki. W latach 1971-73 stypendystka Uniwersytetu Sieneńskiego. Profesor zwyczajny Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Członek Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Plastyków, Komisji Nauk o Sztuce PAN, Prezydium SKOZK, Rady Naukowej Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji DS oraz członek innych stowarzyszeń i komisji w kraju i zagranicą. Autorka publikacji naukowych z zakresu konserwacji i restauracji dzieł sztuki jak, również prac konserwatorskich na terenie Polski, Włoch i Niemiec.

Od 1971 roku wystawia swoje prace malarskie, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Jest autorem 27 wystaw indywidualnych i uczestnikiem 89 wystaw zbiorowych. Jej prace znajdują się w muzeach, ośrodkach kulturalnych instytucjach oraz kolekcjach prywatnych w kraju i poza granicami.

Tekst z katałogu wystawy, zdjęcia: Vladimir Milanov.

By Vladimir Milanov