Author

admin

Browsing

Zabytkowe budynki leżące na terenie nieruchomości przy ulicy Dolnych Młynów 10 w Krakowie wróciły do ich prawowitego właściciela – firmy Immobiliaria Camins Polska. Przekazanie obiektów oraz terenu, na którym stoją, zostało potwierdzone notarialnie.

Immobiliaria Camins Polska, która jest właścicielem zabytkowych budynków przy ulicy Dolnych Młynów 10, a także użytkownikiem wieczystym gruntu, na którym stoją, może już w pełni decydować o swojej nieruchomości w samym centrum Krakowa.

– Immobiliaria Camins Polska odzyskała dziś posiadanie swojej działki z unikalną, XIX wieczną zabudową. Zostało to potwierdzone notarialnie – mówi Aldo Ibáñez z Immobiliaria Camins Polska.

Nieruchomość przy ulicy Dolnych Młynów 10, w samym sercu małopolskiej stolicy, należy do firmy o iberyjskim rodowodzie od kilkunastu lat. Do 30 września teren z zabytkowymi budynkami zajmowany był przez podmiot prowadzący tam komercyjną działalność: rozrywkową czy gastronomiczną. Wg zapisów zawartej w 2015 roku umowy najmu podstawą jego funkcjonowania w tym miejscu miała być jednak przede wszystkim aktywność kulturalna i społeczna. Wkrótce po zawarciu najmu, ustąpiła ona w przeważającym stopniu nastawionej wyłącznie na dochód rozrywce (lokale nocne, imprezy) czy gastronomii, co budziło np. niezadowolenie okolicznych mieszkańców ze względu na hałasy nocą. To przede wszystkim, oprócz licznych przekształceń budowlanych dokonanych bez niezbędnych zezwoleń, stało się głównym powodem wypowiedzenia przez Immobiliaria Camins Polska umowy najmu w 2018 roku. Firma musi teraz najpierw przeprowadzić niezbędne prace. Przede remediację gleby, bo znajdują się w niej szkodliwe dla zdrowia pierwiastki po dawnej fabryce. Musi też usunąć skutki samowoli budowlanych, do których dochodziło tam w ostatnich 5 latach. Wcześniej jednak trzeba zacząć stosowne przygotowania.

– W najbliższych dniach i tygodniach zajmiemy się pełną inwentaryzacją obiektów, jak i całej nieruchomości. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym, co widzimy na pierwszy rzut oka: wszędzie gruz i ruiny. Niektóre rośliny zostały nawet wyrwane z korzeniami i zniszczone. Chyba jedynym tego powodem było samo wyrządzenie szkody – zauważa Aldo Ibáñez. Dodaje, że od teraz bezpośrednim celem firmy jest zapewnienie bezpieczeństwa dla całej nieruchomości, ze wszystkimi jej elementami składowymi, a także dla okolicznych mieszkańców i działających w pobliżu podmiotów gospodarczych. W bliższej perspektywie czasowej, firma skoncentruje się na wszystkich działaniach, które zwieńczone będą przywróceniem należytej świetności temu miejscu. – Nasz cel średniookresowy to kontynuacja pracy nad zintegrowanym z miastem projektem, który przyczynia się do poszanowania unikalnego charakteru zabytkowych obiektów w tym kompleksie – wyjaśnia Aldo Ibáñez. Jak wskazuje, działania w tym obszarze toczyć się będą w sposób w pełni transparentny, zgodny z prawem i dostosowany do obecnych, specyficznych, okoliczności, narzuconych przez panującą dziś pandemię.

– Kładziemy szczególny nacisk na konieczność realizacji wszystkich działań zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jak i za zgodą konserwatora zabytków. Chodzi bowiem o obiekty o szczególnej wartości historycznej i estetycznej, które wymagają wyjątkowego poszanowania, a w tym obszarze dochodziło tu niestety w ciągu ostatnich 5 lat do rażących naruszeń – podsumowuje Aldo Ibáñez.

Obecnie trwają prace nad stworzeniem nowej, kompleksowej koncepcji tego miejsca. Według wstępnych założeń, mogłyby się na jego terenie znaleźć np. przestrzeń gastronomiczna, usługowa, a także miejsca dla najemców związanych z działalnością kulturalną czy start-upami, jak również noclegowe – np. dla gości firmy.

Materiał prasowy Immobiliaria Camins

Od 15 października kolejni przedsiębiorcy będą mogli złożyć w ZUS wnioski o wsparcie. Nowe przepisy wprowadzają trzy formy pomocy dla przedstawicieli branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej.

Przepisy Tarczy 5.0 wchodzą w życie od 15 października. Od tego dnia będzie można składać wnioski przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Zwolnieni ze składek

Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Prawo do tej formy pomocy będzie przysługiwało płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji oraz wystaw.

Warunkiem otrzymania zwolnienia jest m.in. prowadzenie działalności przed 30 czerwca 2020 roku. Należy również wykazać spadek przychodów. W pierwszym miesiącu z wniosku o zwolnienie ze składek musi on być minimum o 75 proc. niższy w porównaniu z analogicznym miesiącem w 2019 roku. Zwolnienie będzie przysługiwało niezależnie od tego czy zostały opłacone składki za okres wskazany we wniosku. Termin na jego złożenie mija 30 listopada.

Świadczenie postojowe

O świadczenie postojowego będą mogli wystąpić przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność jako agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni. Świadczenie to będzie można otrzymać trzykrotnie. Jeżeli zostało ono wcześniej już trzy razy wypłacone, to nie przysługuje ponownie. Ponadto przedsiębiorcy będą musieli odnotować przestój w prowadzeniu biznesu z powodu COVID-19.

W przypadku agentów turystycznych warunkiem otrzymania środków (2080 zł) będzie rozpoczęcie prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 roku. Nie mogą też podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nieco inne warunki muszą spełnić przewodnicy turystyczni. Ich działalność powinna mieć charakter sezonowy i w 2019 r. być prowadzona przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. O pomoc mogą ubiegać się przewodnicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, ale po 31 sierpnia 2019 roku.

Dodatkowe postojowe

Tarcza 5.0 wprowadza również dodatkowe świadczenie postojowe. Na taką pomoc mogą liczyć osoby, które wcześniej już otrzymały co najmniej jedno postojowe. Prawo do dodatkowego świadczenia będzie przysługiwało przedsiębiorcom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów oraz konferencji. Chodzi m.in. o transport turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych czy prowadzenie dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż i jarmarków.

To świadczenie jest przewidziane dla osób, które uzyskały przychód z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu w tym samym miesiącu w 2019 roku. Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje nie więcej niż trzykrotnie, w takiej samej wysokości co wcześniej otrzymane.

Anna Szaniawska

regionalny rzecznik ZUS w województwie małopolskim

Ludzie próbują manipulować czasem od zarania dziejów. Choć wciąż pozostaje nieokiełznany, wciąż staramy się go wydłużać albo skracać – majstrować przy jego naturalnym rytmie. Paradoks polega na tym, że im więcej o wiemy o jego naturze, tym bardziej pozostajemy wobec niego bezradni. Kilka sekund potrafi zamienić się w wieczność, a dekada przeminąć w mgnieniu oka. Bo czym właściwie jest czas? Jak opisać jego bieg? Czy to jednostka stała, obiektywna w skali całego wszechświata? Czy raczej subiektywne odczucie naszych niedoskonałych umysłów? Wciąż, mimo upływu lat, nie potrafimy na gruncie fizyki stworzyć spójnej i przekonującej teorii na ten temat. Pozostaje nam więc tylko wyobraźnia. Albo literatura.

O czasie – o tym jak go odczuwamy, o roli, jaką pełni w naukach ścisłych, a także o próbach ujęciach go w filozoficznych i literackich kontekstach, będziemy dyskutować podczas tegorocznej, jesiennej edycji Copernicus Festival. Z powodu pandemii – dla bezpieczeństwa nas wszystkich – wszystkie spotkania przenieśliśmy do internetu. Naszych gości zobaczymy i usłyszymy na festiwalowym kanale YouTube, Facebooku oraz na podcastach dostępnych na platformie Spotify.

Naszymi gośćmi będą między innymi:

  • Joseph LeDoux, zajmujący się ewolucyjnym i neurobiologicznym podłożem strachu;
  • duet Crazy Nauka (czyli Aleksandra i Piotr Stanisławscy), pogromcy mitów o eksploracji kosmosu;
  • Norman Davies, największy ekspert i miłośnik polskiej historii;
  • Ewa Lipska, która swoją poezją od lat próbuje uchwycić wielowymiarową naturę naszej rzeczywistości;
  • Szymon Malinowski, fizyk atmosfery i ekspert od klimatu;
  • Agata Kołodziejczyk i Matt Harasymczuk, fizyk atmosfery i ekspert od klimatu;
  • Mateusz Bartel, arcymistrz szachowy.

Zapraszamy na www.copernicusfestival.com i na nasz kanał YouTube https://www.youtube.com/user/CopernicusCenter

W dniu wczorajszym 4 października została zniszczona elewacja Kuratorium Oświaty w Krakowie. Chuligani pomalowali ściany sprejem wykorzystując do tego argumenty o samobójstwach dzieci.

Tragedie tych młodych osób, ich rodzin są cynicznie wykorzystane do walki w celach ideologicznych promujących segregację uczniów wg rzekomych podziałów wynikających z orientacji seksualnych. Każda tragedia śmierci samobójczej musi być wyjaśniona przez prokuraturę. Robienie wokół nich widowiska, wyreżyserowanego eventu, happeningu jest działaniem obliczonym na inne cele niż dążenie do poznania prawdy. Szczególną odrazę budzi rola Gazety Wyborczej, która nie tylko ochoczo towarzyszy w tych widowiskach poprzez szczegółowe relacje, ale także nie szanuje bólu rodzin, które straciły dzieci opisując szczegółowo ich przypadki, przytaczając relacje niekoniecznie prawdziwie w większości oparte jedynie na przypuszczeniach. Stąd mój apel, prośba Małopolskiego Kuratora Oświaty do wszystkich organizacji LGBT i dziennikarzy parających się promocją haseł ideologii gender/LGBT. Zaprzestańcie deprawacji dzieci treściami seksualizującymi osób nieletnich, uczniów szkół. Pozwólcie im na harmonijny rozwój i ukształtowanie swojej seksualności w zgodzie z własnymi potrzebami. Sfera intymna każdego człowieka jest jego sprawą osobistą. Szanujcie godność dzieci. Pozwólcie rodzicom wychowywać dzieci, tak jak gwarantuje im to konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej i nauczycielom w zgodzie z polskim prawem oświatowym. Jednocześnie informuję, że nie będę udzielać wywiadów oraz publikować innych wypowiedzi na ten temat poza niniejszym oświadczeniem.

Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty

źródło: Kuratorium Oświaty w Krakowie

KOMUNIKAT:
Muzeum Krakowa podejmuje wszelkich starań, aby byli Państwo u nas bezpieczni. 
Do naszych oddziałów można wejść tylko w maseczkach bądź przyłbicach, obowiązuje także dezynfekcja rąk.  
Również wszystkie wydarzenia organizowane są z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego wszyscy uczestnicy zajęć realizowanych w przestrzeni zamkniętej zobowiązani są do zakrywania ust i nosa. Wymóg ten dotyczy również osób, które ze względów medycznych zwolnione są z tego obowiązku. W takie sytuacji zalecamy korzystanie z przyłbic lub rezygnację z udziału w zajęciach. Przed wejściem do muzeum konieczna jest również dezynfekcja rąk. 
W przypadku zajęć realizowanych na wolnym powietrzu zakrywanie ust i nosa nie jest konieczne, o ile uczestnicy zachowują minimum 2-metrowy dystans (ograniczenie to nie dotyczy rodzin oraz osób wspólnie gospodarujących).

UWAGA! Otwieramy ponownie nasz oddział –Thesaurus Cracoviensis! Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo na naszej stronie: https://www.muzeumkrakowa.pl/aktualnosci/ponowne-otwarcie-oddzialu-thesaurus-cracoviensis

WERNISAŻ WYSTAWY
7 października (środa) godz. 17.00
Muzeum Podgórza, ul. Limanowskiego 51

Zapraszamy na wernisaż wystawy Podgórze Wojciecha Weissa, którą przygotowała Katarzyna Bury (Muzeum Krakowa). To pierwsza w Muzeum Podgórza próba spojrzenia na miasto oczami artysty, który kiedyś tu mieszkał i tworzył. Podgórze – wolne, majętne miasto z dobrze prosperującym przemysłem i opiekuńczymi władzami – było nie tylko doskonałą przestrzenią do osiedlenia się przez prowadzących tu swoje interesy obywateli. Miasto o swoistym charakterze stało się też miejscem, które los złączył z wybitnymi artystami. Wystawa Podgórze Wojciecha Weissa to próba przyjrzenia się wczesnej twórczości słynnego malarza. Pierwociny twórcze są interesujące dla każdego historyka sztuki, ale zaciekawią też koneserów sztuki i ciekawych miasta krakowian – są one bowiem nie tylko śladem poszukiwań stylu przez młodego malarza, ale też stwarzają doskonałą sposobność, by wraz z artystą udać się na symboliczną wędrówkę po mieście. 
Udział bezpłatny

MUZEALNA AKADEMIA 67+/-: KARTOGRAFIA POLSKA W EPOCE RENESANSU
7 października (środa) godz. 17.00
Pałac Krzysztofory, ul. Szczepańska 2

Na przełomie XV/XVI w. geografia stała się jednym z ważniejszych przedmiotów wykładanych na Akademii Krakowskiej. Podobne tendencje panowały również na innych uniwersytetach zachodnioeuropejskich, a wynikało to m.in. z popularyzacji dzieła starożytnego matematyka i geografa Klaudiusza Ptolemeusza (II w.) Geografia, które ukazało się drukiem w 1475 r. Akademia Krakowska należała wówczas do najlepszych uczelni europejskich. Tu działali m.in. Marcin Biem z Olkusza, najwybitniejszy matematyk polski XV w., który przygotował projekt reformy kalendarza juliańskiego (1516), czy Jan z Głogowa, który podał w 1505 r. do druku jako pierwszy wiadomość o odkryciu Nowego Świata (1505). Uczeni krakowscy dysponowali najnowszymi dziełami geograficznymi. Maciej Miechowita był np. właścicielem mapy żeglugi Portugalczyków w 1492 r., którą  podarował bibliotece Kolegium Większego. Akademia posiadała też globus, zwany dziś Jagiellońskim, na którym jest zaznaczona Ameryka jako noviter reperta. Na tak przygotowanym gruncie powstawały pierwsze dzieła geograficzne. Ojcem kartografii polskiej był Bernard Wapowski. W 1526 r. ukazały się drukiem jego dwie najstarsze mapy: kompletna mapa Królestwa Polskiego i zachodnich części Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz mapa Europy Wschodniej, na której po raz pierwszy zaznaczono poprawnie położenie Morza Czarnego. Niestety nakład obu map spłonął w 1528 r. Popularność zyskała wykonana później na ich podstawie mapa ks. Wacława Grodeckiego (1562), wydrukowana w pierwszym nowożytnym atlasie świata opublikowanym w Antwerpii 1570 r. Te pionierskie działania pozostały niedoścignione właściwie do końca istnienia dawnej Rzeczypospolitej. W czasie wykładu poznamy historię kartografii renesansowej i osiągniecia Akademii Krakowskiej w tym zakresie. Wykład poprowadzi prof. dr hab. Zdzisława Nogi (Muzeum Krakowa). 
Udział bezpłatny
POKAZY SPECJALNE RZEŹBY ŚW. KRZYSZTOFA I WARSZTATY DLA RODZIN
9-11 października (piątek – niedziela)
Pałac Krzysztofory, ul. Szczepańska 2

Wkrótce, po ponad dwustu latach na fasadę Pałacu Krzysztofory powróci rzeźba św. Krzysztofa. Poprzedni, historyczny posąg został usunięty w 1791 r. przez ówczesnego właściciela pałacu, Jacka Kluszewskiego. Latem bieżącego roku Muzeum Krakowa przeprowadziło i rozstrzygnęło konkurs na nową rzeźbę patrona rezydencji. Zwyciężył projekt autorstwa prof. Aleksandra Śliwy z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Projekty, które zdobyły nagrody w konkursie na rzeźbę św. Krzysztofa będzie można zobaczyć podczas pokazów w Pałacu Krzysztofory. Oprócz zwycięskiej pracy, zaprezentowane zostaną również dwa kolejne projekty, które zdobyły wyróżnienia. Ich autorami są prof. Karol Badyna oraz Marek Maślaniec. Muzeum Krakowa zaprasza wszystkich zainteresowanych do Pałacu Krzysztofory (Rynek Główny 35, wejście od ul. Szczepańskiej 2) w dniach 9–11 października (piątek – niedziela) w godzinach otwarcia wystawy Cyberteka (10.00–17.00, ostatnie wejście o 16.30). Wstęp wolny
Rodziny z dziećmi zapraszamy także na towarzyszące prezentacji warsztaty Święty Krzysztof jak malowany. Podczas zajęć nie tylko porozmawiamy o tym, jak są przedstawiani nasi patroni, ale także postaramy się stworzyć współczesne wizerunki świętych – naszych osobistych opiekunów. Do ich przygotowania wykorzystamy m.in. materiały recyklingowe.
Warsztaty dla dzieci w wieku 6–12 lat odbędą się 4 października (niedziela) oraz 10 października (sobota) o godz. 12.00 w Pałacu Krzysztofory (liczba miejsc ograniczona).  
Rezerwacje: Centrum Obsługi Zwiedzających, info@muzeumkrakowa.pl oraz 12 426 50 60).  
Opłata za uczestnictwo: 10 zł od dziecka (jeden opiekun – wstęp bezpłatny).  
Uczestnicy warsztatów są zobowiązani do zakrywania ust i nosa podczas trwania zajęć. 

OPROWADZANIE PO WYSTAWIE STAŁEJ
10 października (sobota) godz. 12.00
Apteka pod Orłem, pl. Bohaterów Getta 18

10 października (sobota) o godz. 12:00 zapraszamy na oprowadzanie po wystawie stałej w Aptece pod Orłem. 
Prowadzenie: Katarzyna Kocik 
Tadeusz Pankiewicz był polskim farmaceutą, który przez cały czas istnienia getta krakowskiego prowadził na jego terenie aptekę „Pod Orłem”.  Aptekarz zaangażował się w pomoc dla ludności żydowskiej,  był świadkiem prześladowań Żydów i brutalnych deportacji z getta do obozu zagłady w Bełżcu.  Podczas oprowadzania uczestnicy poznają historię  apteki  i dramatyczne losy mieszkańców  „żydowskiej dzielnicy”.  
Wejście w cenie biletu do muzeum obowiązuje rezerwacja miejsc: info@muzeumkrakowa.pl

JOM RISZON: NIEDZIELA W STAREJ SYNAGODZE
11 października (niedziela) godz. 10-18
Stara Synagoga, ul. Szeroka 24

Zapraszamy na Jom Riszon! Szczegółowe informacje na temat programu tegorocznego wydarzenia znajdą Państwo na naszej stronie: https://www.muzeumkrakowa.pl/aktualnosci/jom-riszon-niedziela-w-starej-synagodze-5
MUZEUM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

MAŁY WIELKI KRAKÓW: NAUKA TO POTĘGI KLUCZ!
11 października (niedziela) godz. 11.00
START: Wieża Ratuszowa, Rynek Główny 1

Zapraszamy dzieci w wieku 9-12 lat na spacer edukacyjny w ramach Muzeomanii  z cyklu Mały wielki Kraków. Przewodnikiem będzie Piotr Kapusta (Muzeum Krakowa)  
Kraków to miasto wielkiej nauki. Przechadzając się uliczkami starego Krakowa co chwilę natrafiamy na budynki uniwersyteckie i akademickie. Przez stulecia kolejne pokolenia uczonych pracowały tu dla rozwoju medycyny, geografii, astronomii czy fizyki, dokonując niekiedy przełomowych w historii odkryć. Zapraszamy na spacer szlakiem wybitnych krakowskich naukowców. Poznamy nie tylko związane z nimi miejsca, ale także odkryjemy, czym wsławili się w świecie. Kto wie, może Wy będziecie następni? 
Obowiązkowa rezerwacja miejsc: info@muzeumkrakowa.pl
Koszt: 10 zł/dziecko (jeden opiekun bezpłatnie)
AKCJA ZBIERANIA PRZEDMIOTÓW ZWIĄZANYCH Z PANDEMIĄ!

To już pół roku odkąd Polska mierzy się z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Wszystkie opowieści, wspomnienia, doświadczenia z tego okresu chcemy zebrać w Muzeum Krakowa, żeby w marcu 2021 roku zaprezentować je w Kamienicy Hipolitów jako swoistą kronikę czasu zarazy. Dlatego już od kwietnia zwracamy się do Was, krakowian, o wszelkie pamiątki, opowieści, dokumentujące pandemię, które później zostaną wykorzystane w tworzeniu wystawy!  
 W czasie lockdownu, przez dwa miesiące nasze oddziały pozostawały nieczynne, jednak już teraz – mając na uwadze Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, jesteśmy w stanie rozpocząć naszą akcję zbierania przedmiotów związanych z pandemią! 
 Od 22 września do 23 października mogą Państwo skontaktować się z nami mailowo (artefakty@muzeumkrakowa.pl) i umówić się na dogodny dla siebie dzień i miejsce przekazania przedmiotów. 
Ciągle czekamy również na Państwa opowieści, które możecie przesłać drogą mailową, na adres m.zdeb@muzeumkrakowa.pl

TRWAJĄCE WYSTAWY CZASOWE
Czy zwiedziłeś już nasze wystawy czasowe? Sprawdź na naszej stronie www.muzeumkrakowa.pl/wystawy/czasowe kiedy i w którym oddziale można je zwiedzać, by zdążyć przed ich końcem. 

POZDROWIENIA Z KRAKOWA. ADAM SETKOWICZ
10 września 2020 – 31 stycznia 2021
Dom Zwierzyniecki, ul. Królowej Jadwigi 41

„AKCJA AB” W KRAKOWIE – 80. ROCZNICA ZBRODNI
11 września – 11 października 2020
Pl. Inwalidów

WAŃKA-WSTAŃKA. NOWOHUCKI POMNIK LENINA
5 sierpnia 2020 – 14 marca 2021
Muzeum Nowej Huty

ŚLADY
13 sierpnia 2020 – 5 kwietnia 2021
Fabryka Emalia Oskara Schindlera

MY CHCEMY BOGA
Wystawa on-line: http://www.krzyznowohucki.muzeumkrakowa.pl/

TRASA OBRONNOŚCI
9 czerwca – 31 października
Barbakan, Mury Obronne, Celestat

POCHWAŁA KSIĄŻKI. ROBERT JAHODA – RZEMIEŚLNIK I ARTYSTA
21 listopada 2019 – 30 czerwca 2021
Kamienica Hipolitów

PRZEMIESZCZANIE. KAZIMIERZANIN
3 lipca 2019 – 11 lipca 2021
Stara Synagoga

ATOMOWA GROZA
1 marca – 31 grudnia 2020
Muzeum Nowej Huty

KL PLASZOW wystawa plenerowa
Teren poobozowy, pomiędzy ul. Kamieńskiego a ul. Wielicką
https://www.youtube.com/watch?v=5hpkKfk_zcQ

Przekazujemy, że otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o kolejnych 158 ozdrowieńcach z naszego województwa. To 76 kobiet i 82 mężczyzn, w wieku od 5 do 95 lat, z Krakowa (74 osoby), powiatu myślenickiego (18 osób), krakowskiego (17 osób), nowosądeckiego (14 osób), z Nowego Sącza (11 osób), powiatu proszowickiego (9 osób), powiatu wadowickiego (7 osób), powiatu suskiego (5 osób) oraz powiatu wielickiego (3 osoby), którzy w większości przebywali w izolacji. W sumie w Małopolsce mamy 9355 ozdrowieńców.

Natomiast ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie #koronawirus SARS-CoV-2 u kolejnych 217 osób. To 121 kobiet i 96 mężczyzn, w wieku od 4 miesięcy do 94 lat, z Krakowa (35 osób), powiatu limanowskiego (30 osób), nowotarskiego (25 osób), powiatów: myślenickiego oraz chrzanowskiego (po 22 osoby), wadowickiego (15 osób), tatrzańskiego (12 osób), powiatów: nowosądeckiego oraz krakowskiego (po 8 osób), suskiego (7 osób), powiatów: tarnowskiego oraz wielickiego (po 6 osób), oświęcimskiego (5 osób), powiatów: olkuskiego oraz miechowskiego (po 4 osoby), powiatu bocheńskiego oraz miasta Nowy Sącz (po 2 osoby), Tarnowa oraz powiatów: gorlickiego, dąbrowskiego, brzeskiego (po 1 osobie). Aktualnie 18 osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji.

Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 12 475 osób.
Ostatniej doby nie stwierdzono żadnych zgonów. Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 204.

Źródło informacji: WSSE w Krakowie.
za Małopolski Urząd Wojewódzki

25 września tysiące ludzi zaangażowało się w akcję społeczną wrzucając do social mediów zdjęcia z hashtagiem #dzienszpilek. To już II edycja akcji Dzień Szpilek, opartej o mechanizm społecznego zaangażowania użytkowników mediów społecznościowych. Przyświecał jej ważny dla nas cel
– wsparcie Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową, a także zwrócenie uwagi na rolę i wagę biznesu w działaniach społecznych. W tym roku pobity został zeszłoroczny wynik!

Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową działająca przy Przylądku Nadziei działa już od 30 lat, wspierając dzieci przyjeżdżające
z całej Polski na leczenie do wrocławskiej Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Z ich pomocy skorzystało już kilka tysięcy małych pacjentów, ale potrzeby nadal są ogromne.

Choroba nowotworowa dotknąć może każdego z nas, nie wybiera.
W
Moliera 2 nie chcemy pozostawać obojętni wobec otaczającej nas rzeczywistości. W pierwszej edycji Dnia Szpilek zbieraliśmy środki na leczenie chorób nowotworowych kobiet dla Fundacji Alivia. W tym roku serca skierowaliśmy w stronę najmłodszychmówi Agnieszka Damentko, Członek Zarządu Moliera 2.

25 września social media zalała ogromna fala zdjęć w szpilkach, pojawiło się mnóstwo poleceń, zachęt do udziału i komentarzy wokół wydarzenia. Sam hashtag #dzienszpilek został użyty prawie 600 000 razy

Do policzenia publikacji zaangażowanych zostało dwóch niezależnych audytorów zewnętrznych – Newspoint i Unamo – eksperci z wieloletnim doświadczeniem w monitoringu i kompleksowej analityce mediów. Oba raporty wykazały tożsame wyniki, które przełożyły się na finalną kwotę
223 810 złotych, co ponad 7-krotnie przewyższyło wyniki poprzedniej,
I edycji Dnia Szpilek.

Miło nam jest poinformować, że Unamo.com dostarczyło dane podsumowujące akcję #dzienszpilek. Nasza firma przygotowała raport na podstawie danych z Unamo Monitoring Social media i ustaliła, że w dniu 25.09.2020 roku pomiędzy godziną 00:00, a 23:59 zostały użyte 111 902 hashtagi z profili publicznych, przez różnych użytkowników, które zawierały zdjęcie. Aż 60 511 wzmianek było opublikowanych w dniu 26.09.2020 roku. Kryteriami były: publiczny charakter profilu, zdjęcie oraz oznaczenie hashtagu akcji.wyjaśnia Krystian Trzebiński, Head of New Business Development Unamo.

Oficjalne przekazanie czeku miało miejsce 2 października w siedzibie Fundacji, gdzie wspólnie mieliśmy okazję spotkać się, porozmawiać o problemach i wyzwaniach stojących przed Przylądkiem Nadziei.

Jesteśmy szczęśliwi, że wspólnie przekazaliśmy tak imponującą kwotę. Wierzymy, że społeczne zaangażowanie biznesu odgrywa ważna rolę w niesieniu pomocy. Cieszymy się, że akcja Dzień Szpilek mogła być tego częścią mówi Agnieszka Damentko, Członek Zarządu Moliera 2 – Radość podopiecznych Fundacji i ich rodziców jest dla nas motywacją. Wiemy już, że nasze drogi splotą się na dłużej – podkreśla.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestniczkom i uczestnikom, którzy wzięli udział w zabawie i robili zdjęcia w szpilkach, aby pomóc naszym dzieciakom. Dziękujemy też załodze Moliera 2, za bardzo profesjonalnie podejście i pomoc – mówi Bartłomiej Dwornik z Fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą NowotworowąTo była niesamowita akcja, mieliśmy przy niej mnóstwo radości i frajdy, a najważniejsze jest, że cel został osiągnięty – pomoc dla dzieciaków z Kliniki Onkologicznej Przylądek Nadziei. Przelew jest już na koncie Fundacji i pomaga – dodaje.

“Wielka głowa rodzi wielki myśli, wielkie serce tworzy wielkie dzieła” mówią słowa podziękowania, jakie przekazała nam Fundacja. Czytamy: “Wyrażamy ogromną wdzięczność (…), Wasz piękny gest pomaga dzieciom chorym na nowotwory walczyć z ciężką chorobą i daje nadzieję na bezcenny dar życia”.

Uważnie analizowaliśmy przebieg tej, a także poprzedniej edycji Dnia Szpilek, aby w kolejnych podejmowanych akcjach pomagać jeszcze efektywniej. Śledzimy także komentarze medialne i opinie naszych Klientów – te głosy są dla nas ważne i chcemy brać je pod uwagę planując dalsze działaniainformuje Agnieszka Damentkocieszymy się, że nasza akcja wywołała tak szeroką dyskusję o akcjach społecznych wspieranych przez biznes i mamy nadzieję, że przełoży się to na realną pomoc dla fundacji i stowarzyszeń, a w konsekwencji potrzebujących – dodaje.

Źródło Moliera2

V Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu Margaretka

do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach

Sobota 10 października 2020 roku

W roku setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II serdecznie zapraszamy na V Ogólnopolską Pielgrzymkę Apostolatu Margaretka, która będzie miała miejsce w sobotę 10 października 2020 roku w Krakowie-Łagiewnikach.

Pielgrzymka rozpocznie się o godz. 9.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie. 

Centralny punktem będzie sprawowana o godzinie 12.00 uroczysta Eucharystia, której przewodniczył będzie JE Abp Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski. 

Program:

9.00 – przywitanie pielgrzymów, wprowadzenie

9.30 – różaniec w intencji kapłanów

11.00 – konferencja pt.„Kapłaństwo w życiu i myśli św. Jana Pawła II” ks. Bogusław Nagel

12.00 – Eucharystia pod przewodnictwem JE Abpa Marka Jędraszewskiego

15.00 – Godzina Miłosierdzia

15.30 – Film pt.: „Margaretki – małe źródło, wielkie dzieło”

Pielgrzymka objęta jest honorowym patronatem JE Ks. Abp Marka Jędraszewskiego. 

Więcej informacji na tematu ruchu można znaleźć na stronie Krajowego Duszpasterstwa Apostolatu Margaretka: www.apostolatmargaretka.pl

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w porozumieniu z Wojewodą Małopolskim przypomina o możliwości kierowania osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 do izolatorium prowadzonego przez Krakowski Szpital Jana Pawła II w WM Hotel System przy al. 29 Listopada w Krakowie.

Aktualnie potencjał izolatorium nie jest w pełni wykorzystany. Według dzisiejszych danych z 319 miejsc (160 pokoi) zajętych było 35 miejsc (33 pokoje). Liczba wolnych pokoi jest zatem aktualnie znacząca.  

O skierowaniu do izolatorium decyduje lekarz. Apelujemy o szersze wykorzystywanie tego potencjału i przypominamy zasady kierowania do izolatorium: Komunikat Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki

Bóg bogaty w miłosierdzie” – pod takim hasłem, w sobotę – 3 października 2020 roku – w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach odbyło się sympozjum z okazji 40. rocznicy ogłoszenia encykliki św. Jana Pawła II „Dives in misericordia”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski.

W swoim słowie skierowanym do uczestników spotkania ks. dr Zbigniew Bielas, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach zauważył: „Bóg bogaty w miłosierdzie” – taki właśnie tytuł wybraliśmy dla dzisiejszego sympozjum zorganizowanego z okazji 40. rocznicy ogłoszenia encykliki „Dives in misericordia”. Te słowa przypominają również hasło ostatniej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny, która odbyła się w sierpniu 2002 r. i tak bardzo była związana z tajemnicą Miłosierdzia i Łagiewnikami – to wtedy właśnie Jan Paweł II dokonał na tym miejscu Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu…

Jak mówił ks. Bielas, pośród wielu rocznic jakie są związane z Janem Pawłem II i orędziem Bożego Miłosierdzia, a które obchodzimy w 2020 roku, Sanktuarium w Łagiewnikach chciało również wyeksponować 40-lecie ogłoszenia trzeciej z encyklik Jana Pawła II poświęconej Bożemu Miłosierdziu, pierwszej encyklice w historii Kościoła w całości poświęconej „Bogu bogatemu 
w miłosierdzie”.

W czasie sympozjum głos zabrał kard. Stanisław Dziwisz. Przypomniał on, że jedno z ważnych pytań na temat pontyfikatu i dziedzictwa Jana Pawła II dotyczy tego, w jakiej mierze to, co Jan Paweł II dał Kościołowi powszechnemu i światu było związane z partykularną historią i doświadczeniem Kościoła katolickiego w Polsce. – Jako odpowiedź na to pytanie wskazuje się często na maryjność polskiego Papieża, jego rozumienie relacji kultury i wiary, teologię narodu, znaczenie praw człowieka, a szczególnie prawa do wolności religijnej, krytykę marksizmu. Dzisiaj, w czasie tego naukowego upamiętnienia 40-lecia publikacji encykliki o Bożym miłosierdziu „Dives in misericordia” przypominamy, że jednym z takich tematów jest miłosierdzie. Jan Paweł II wyszedł z krakowskiej szkoły miłosierdzia, gdzie głównymi wykładowcami w 20 wieku byli: św. brat Albert Chmielowski i św. siostra Faustyna Kowalska – powiedział i dodał, że to tych dwoje świadków Bożego miłosierdzia z proroczą przenikliwością wyczuło, że będziemy go szczególnie potrzebować w epoce po Auschwitz i Archipelagu Gułag, gdzie „ludzie ludziom zgotowali tak straszny los”. – W encyklice „Dives in misericordia” Jan Paweł II przypomina, że wiele straszliwych zbrodni naszego wieku zostało dokonanych w imię dziejowej sprawiedliwości i potrzeby wynagrodzenia doznanych krzywd – zauważył.

Kard. Dziwisz mówił dalej, że dzisiaj, kiedy powracają w życiu społecznym postulaty radykalnego skończenia z niesprawiedliwością i dyskryminacją, musimy przypomnieć sobie ostrzeżenia Jana Pawła II sprzed 40 lat. – Dzisiaj, tak jak zawsze, potrzebujemy w naszych relacjach miłosierdzia. 
W harmonii z etymologicznym znaczeniem łacińskiego słowa misericordia (miseris cor dare – potrzebującym dać serce), Jan Paweł II określa miłosierdzie jako “miłość, która w sposób szczególny daje o sobie znać w zetknięciu z cierpieniem, krzywdą, ubóstwem, w zetknięciu z całą ludzką kondycją, która na różne sposoby ujawnia ograniczoność i słabość człowieka, zarówno fizyczną jak i moralną.” Tylko taka miłość może spowodować przemianę człowieka i zapoczątkować odnowę całego społeczeństwa. Takiej miłości uczymy się od św. brata Alberta Chmielowskiego, św. siostry Faustyny Kowalskiej i św. Jana Pawła II – zachęcał.

W czasie spotkania wykłady przedstawili: ks. dr Andrzej Dobrzyński (Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie), bp Henryk Ciereszko (Białystok), ks. prof. Jan Machniak (Międzynarodowa Akademia Bożego Miłosierdzia), ks. dr hab. Marek Gilski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), a także ks. prof. Marek Chmielewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski) oraz s. Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

(wszystkie wykłady są dostępne na stronie www.milosierdzie.pl).

W drugiej części sympozjum jego uczestnicy o godz. 15.00 spotkali się w Bazylice Bożego Miłosierdzia na modlitwie w Godzinie Miłosierdzia i Mszy świętej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Jan Zając. Kustosz honorowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia mówił o Matce Bożej – Matce Miłosierdzia. – Matka Bożego Miłosierdzia umie pojednać serca ludzkie z Sercem Jej Syna. Dlatego staje na drogach nawróceń ludzi do Boga. Pomaga w odkrywaniu miłości, która jest cierpliwa, łaskawa. Pomaga odkryć „nieskończoną gotowość i moc przebaczenia”, jakie Bóg ofiaruje człowiekowi przez Sakrament Pojednania – powiedział i dodał, że Matka Boża Miłosierdzia uczy nas również przeżywania Eucharystii, jako szczególnego objawienia niewyczerpanej miłości Boga w Chrystusie. – Jezus zawsze jest gotowy otworzyć Swe serce i dać życie łaski, łącząc się z ludźmi, jako Zmartwychwstały Pan i przygotować się na ucztę w niebie – podkreślił.

Po zakończeniu Eucharystii chór Sanktuarium Bożego Miłosierdzia „Musica Ex Anima” zaprezentował premierowe wykonanie utworu „Trzy sonety o Bożym Miłosierdziu. Medytacja momentami przechodząca w adorację”, do którego słowa napisał ks. dr Wiesław Hudek, a muzykę skomponował dr hab. Krzysztof Michałek.

Organizatorami sympozjum byli: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Międzynarodowa Akademia Bożego Miłosierdzia.

Małgorzata Pabis
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach