Dodaj swoje Krakowskie Wydarzenie bezpłatnie i bez rejestracji

Dodaj wydarzenie do Krakowskiego Kalendarza Wydarzeń - klik

Author

admin

Browsing

Cracow Fashion Week 2020 zakończył się pokazem projektów związanych z dwoma zagadnieniami o wymiarze globalnym – ekologią oraz pandemią COVID. Studenci Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru zaprezentowali na scenie Nowohuckiego Centrum Kultury m.in. ubrania wykonane zgodnie z zasadą zero waste, pokazując, jak ważny dla młodego pokolenia jest problem walki z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Partnerem Generalnym CFW2020 jest AliExpress. Projekt jest współfinansowany ze środkówMiasta Krakowa.

Pokaz był możliwy dzięki zajęciom No Waste, które od kilku lat prowadzone są w Szkole Artystycznego Projektowania Ubioru w Krakowie. W ich trakcie studenci uczą się, jak wcielać w życie niezwykle ważne idee zero waste, recyklingu czy społecznej odpowiedzialności mody: jak tworzyć ubrania i dodatki, które nie zanieczyszczają środowiska i nie prowadzą do jego nadmiernej eksploatacji.

Studenci drugiego roku SAPU zaprezentowali design nawiązujący do trwającej właśnie pandemii. Modelki w trakcie pokazu pojawiły się w projektach powstałych z myślą o chronieniu ust i nosa. Kto wie, może tego rodzaju ubrania, pomagające w stworzeniu antywirusowej bariery, już wkrótce zobaczymy na ulicach całego świata.

Oba pokazy były zwieńczeniem 11. edycji Cracow Fashion Week, organizowanej przez Szkołę Artystycznego Projektowania Ubioru oraz Szkołę Kreatywnej Fotografii w partnerstwie z miastem Kraków. Ostatniego dnia wydarzenia zobaczyliśmy także prezentację międzynarodowych marek mody związanych z platformą AliExpress – Partnera Generalnego CFW2020. Wydarzenie było transmitowane na żywo przez Internet na portalu AliExpress, na platformie promującej autorską modę Not Just A Label z USA oraz w social mediach Krakowskich Szkół Artystycznych, zyskując w ten sposób szeroką, międzynarodową publiczność.

Zdjęcia: Aga Świat

Więcej informacji: www.ksa.edu.plwww.cracowfashionweek.com

Organizatorzy:

Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru, Agencja Reklamex, Krakowskie Szkoły Artystyczne, Szkoła Kreatywnej Fotografii

Partner Generalny:

AliExpress

Partnerzy Organizacyjni:

Kraków, KBF, Centrum Kongresowe ICE Kraków, Sztuka do Rzeczy

Partnerzy Strategiczni:

LPP, Radisson Blu, Park Inn, Novotel, Art Hotel Niebieski

Partnerzy:

Husqvarna, Ariadna, Nowohuckie Centrum Kultury, Forum Przestrzenie, Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, Slow Fashion Cafe, Koneser, Pasmanteria Krakowska

Partnerzy merytoryczni:

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Clean Clothes Polska, Fairtrade Polska

Patroni medialni:

Fashion Magazine, ChilliZet, Not Just A Label, Dziennik Polski, Fashion Post, WhiteMad, Lounge, Styl.pl, Fashion Biznes, Krakow.pl, Karnet, Fashionbusiness, MaxModels, Moda Męska, Tuba

Szesnaście lat temu – 15 września w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach – święcenia biskupie przyjęli: ks. bp Jan Zając i ks. bp Józef Guzdek. W dniu jubileuszu wierni zgromadzeni na Godzinie Miłosierdzia i Mszy świętej modlili się za pasterzy Kościoła.

Na początku Mszy świętej ks. dr Zbigniew Bielas, kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach przypomniał, że 16 lat temu tu w Bazylice Bożego Miłosierdzia miały miejsce święcenia biskupie ks. bp. Jana Zająca i ks. Józefa Guzdka. – Dzisiaj gromadzimy się na tej Mszy świętej, aby dziękować za dar księży biskupów. Gromadzimy się przy biskupie Janie Zającu i razem z Nim chcemy modlić się w Jego intencji – mówił.

Na zakończenie Mszy świętej służby sanktuaryjne złożyły bp. Janowi Zającowi okolicznościowe życzenia.

Małgorzata Pabis

W homilii ks. bp Jan Zając przypomniał, że niedawno czciliśmy Matkę Bożą Kalwaryjską, potem Częstochowską. – Przed paroma dniami obchodziliśmy Jej urodziny i imieniny. A dzisiaj stajemy przy Niej, jako Matce Bolesnej. To ważny tytuł. Ważny nie tylko ze względu na Maryję, ale może jeszcze bardziej ze względu na nas. Przypomina nam, że każdy człowiek doświadcza boleści, nieraz wielkiego bólu. Przypomina nam, że cierpienie którego nikt nie może ominąć jest tajemnicą dotykającą całe ludzkie życie – mówił.

Kustosz honorowy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach zauważył, że wszyscy ludzie pytają o sens cierpienia. Ludzie wierzący stawiają wobec tej tajemnicy pytanie: po co Pan Bóg dopuścił cierpienie? Skoro jest wszechmocny mógł tak stworzyć świat, że nie musiało być cierpienia.

– Nie ma odpowiedzi pełnej na pytanie, czym jest cierpienie, jeśli nie wpatrzymy się w Chrystusa i w Jego Matkę – powiedział i dodał, że w blasku słowa Bożego, stając pod krzyżem, najpierw patrzmy oczami i sercem Matki Pana Jezusa. – On też cierpi, a Jego boleść nazywamy krzyżem. Potwierdza się prawda, że Chrystus podczas swojego życia doczesnego z głośnym wołaniem zanosił gorące prośby i błagania i został wysłuchany dzięki swej uległości. Maryja jest świadkiem całkowitego, po ludzku biorąc, zaprzeczenia obietnicy danej przez Anioła przy zwiastowaniu. To miał być król Wszechmocny, Pan dziejów, a Jej Syn kona, jako skazaniec. „Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi. Mąż boleści wzgardzony tak, iż miano Go za nic, zdruzgotany”.

Matka przez wiarę uczestniczy w śmierci Syna. Wiara jest pełna światła. Wierzyła, że Jezus przyjął krzyż. Okazał posłuszeństwo woli Ojca, przyjmując cierpienie, dokonał zbawienia wszystkich ludzi.

Jak mówił kaznodzieja, będąc na Golgocie w świetle Ewangelii, patrzmy oczami i sercem na Pana Jezusa, na stojącą pod krzyżem swego Syna Matkę Bolesną. Zwraca się do Niej: „Niewiasto, oto Syn Twój…”. A do ucznia: „Oto Matka twoja”. – Tak, Matka Chrystusa staje się Matką wszystkich ludzi. Macierzyństwo zrodzone przez wiarę jest owocem miłości, która ostatecznie dojrzała w Niej u stóp krzyża, poprzez uczestnictwo w odkupieńczej miłości Syna. Nasze synostwo dojrzewa u stóp krzyża. My Jej dzieci wpatrujemy się w nią i żyjemy świadomością tajemnicy Jej Syna, tajemnicy Jego Krzyża i zmartwychwstania. Tajemnicy, której musi dotknąć każdy z żyjących na tej ziemi. Trwajmy wiernie z Maryją przy krzyżu Jezusa i uczmy się posłuszeństwa przez to, co musimy wycierpieć – zakończył homilię bp Jan Zając.

Na zakończenie MSzy świętej służby sanktuaryjne  złożyły Księdzu Biskupowi Janowi Zającowi okolicznościowe życzenia.

Małgorzata Pabis

Na koniec sierpnia w Małopolsce było 58,5 tys. cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń w ZUS. To o 3,8 tys. więcej niż dwa miesiące temu. Ich liczba cały czas rośnie i wynosi tyle ile w czasach przed pandemią, pod koniec 2019 roku.

Niewątpliwie wpływ na liczbę pracujących cudzoziemców w naszym regionie miała epidemia Covid-19. Liczba cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS w całym województwie na koniec sierpnia wynosiła niemal 58,5 tys., czyli o 3,8 tys. więcej niż pod koniec czerwca. Ich liczba cały czas rośnie i wynosi tyle ile w czasach przed pandemią pod koniec 2019 roku. Wtedy było to 58,4 tys.

W całym kraju pracowników spoza Polski zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w ZUS jest 658 tys. (to o 30 tys. więcej niż w lipcu).

Większość to Ukraińcy

W naszym regionie obcokrajowcy zgłoszeni w ZUS to przedstawiciele 122 krajów świata. Większość z nich pochodzi zza wschodniej granicy. Około 70 proc. cudzoziemców w Małopolsce to obywatele Ukrainy, których jest 42 tysiące. Również w kraju najwięcej zatrudnionych jest mieszkańców Ukrainy, ich liczba na koniec sierpnia sięgnęła prawie 480,9 tysięcy.

Z jakich krajów pochodzą

Liczną grupę cudzoziemców stanowią Białorusini, których pracuje 1,8 tys. w Małopolsce. Dalsze miejsca zajmują Rosjanie (1,1 tys.), Mołdawianie (996) i Gruzini (1 tys.). Nie brakuje u nas też pracowników z odległych krajów takich jak: Indie (977),  Brazylia (417) czy Wietnam (347).

Nieliczni prowadzą działalność

Większość zgłoszonych w ZUS w regionie cudzoziemców to pracownicy (ponad 37,9 tys.), działalność gospodarczą prowadzi zaledwie 1,8 tys. osób. Reszta zatrudniona jest na podstawie umów cywilnoprawnych. Wśród zajmujących się własnym biznesem największą reprezentacją są Ukraińcy, jest ich 565.

Liczba cudzoziemców w poszczególnych oddziałach ZUS w Małopolsce:


Liczba obcokrajowców 30.06.2020 r.Liczba obcokrajowców 31.08.2020 r.
Oddział ZUS w Krakowie38 31240 322
Oddział ZUS w Nowym Sączu9 81710 998
Oddział ZUS w Chrzanowie4 4524 743
Oddział ZUS w Tarnowie2 1702 479

Anna Szaniawska

regionalny rzecznik ZUS w województwie małopolskim

Pracownia Tańca Współczesnego

Stwarzamy warunki do realizacji własnych zamierzeń i wizji artystycznych. Jeśli chcesz podjąć nowe wyzwania w dziedzinie choreografii i zaprezentować je na scenie, przygotowywać własne spektakle taneczne, brać udział w projektach interdyscyplinarnych lub zwiększyć świadomość władania własnym ciałem – zapraszamy! A jeśli jesteś zainteresowany tańcem głównie z perspektywy widza – Scena Tańca Współczesnego zaprasza na wspaniałe spektakle i pokazy zarówno młodych talentów, jak i znanych artystów.
Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 21 lat (do 25 lat w przypadku kontynuowania zajęć).

W ramach Pracowni Tańca Współczesnego prowadzone są zajęcia w czterech grupach:

Zajęcia z Techniki Tańca

Proponujemy pragnącym zwiększyć świadomość własnego ciała, poznać nowy lub inny styl taneczny. 

Taniec współczesny – grupa otwarta dla uczestników z różnym stopniem zaawansowania.
Zapraszamy uczestników od 13 lat.

TeatrCiąglewRuchu

Grupa Repertuarowa przygotowująca do występów na scenie. Umożliwia wspólne poszukiwania tematów, dyskusje, spory i kreowanie języka ruchowego dopasowanego do określonej choreografii.
Zapraszamy uczestników od 13 lat.

Grupa Młodych Choreografów

Skupia ludzi chętnych do tworzenia własnych choreografii pod okiem pedagoga.
Zapraszamy uczestników od 13 lat.

Tańce z Wyobraźnią

Wprowadzają dzieci w różnorodny świat tańca poprzez poznawanie elementów ruchu (przestrzeń, czas, energia) i ciała. Podczas zajęć skupiamy się na: uwalnianiu wyobraźni ruchowej, rozwijaniu zdolności motorycznych, współpracy w grupie, rozwijaniu indywidualnego sposobu poruszania całym ciałem, wyrabianiu pamięci ruchowej i orientacji w przestrzeni. Efektem całorocznej pracy uczestników zajęć jest pokaz w formie improwizacji tanecznej.
Zapraszamy uczestników w wieku od 7-10 lat.

Zapisy: tel.: +48 12 430 50 90, biuro@sckm.krakow.pl, martapietruszka@vp.pl

Tu Tu – Balet

Na zajęciach dzieci poznają elementy tańca klasycznego, podstawowe kroki tańców ludowych, tańca współczesnego oraz improwizację muzyczno-ruchową.

Takie połączenie pozwala na wszechstronny rozwój dziecka, zagłębienie się w tajniki baletu, ale też w uzupełniające techniki tańca oraz wzmocnienie ciała młodych artystów (ćwiczenia na podłodze, streching), a co za tym idzie różnorodnych utworów muzycznych.

Lekcje te wzbogacone są o interpretację muzyki oraz o cały wachlarza zabaw, które tworzone są wraz z początkującymi adeptami sztuki tańca oraz baletu.

Nabór na zajęcia:

1. uzupełniający do istniejącej grupy Tu-Tu dla dzieci w wieku 6-7 lat
2. nabór do nowej grupy dla dzieci w wieku 4-5 lat

Szczegółowa informacja o rekrutacji na zajęcia i wymaganych dokumentach.
Zapisy: ka.pamula@gmail.com

Wkrocz z nami w niezwykły świat animacji, w którym ożyć może każdy przedmiot!
Rozwiń swoją wyobraźnię i kreatywność! Zakręć się z nami! 

Zakręć się z nami, jeśli chcesz poznać podstawy budowania filmu: tworzenia scenariuszy i storyboardów, konstruowania fabuły, wykonywania postaci i tworzenia ich wizerunków oraz aranżacji scenografii z wykorzystaniem różnorodnych technik (animacji plasteliny, wycinanki, rysunku, lalki i wiele innych) oraz różnych materiałów (zdjęcia, mapy, ilustracje, rysunki, rzeczywiste przedmioty), planowania ruchu postaci i przedmiotów, budowania atmosfery filmu dźwiękiem i obrazem, fotografii poklatkowej, realizacji animacji w programie komputerowym.

Zajęcia prowadzą:
Beata Milligan – artystka, malarka.
Sylwia Szczepańska – Horoszko – filmoznawca, animatorka kultury.

Trwa nabór na zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 18 lat.
Na pierwsze zajęcia zapraszamy 22.09 o godz. 16:00

Ponadto w programie:

  • Tworzenie krótkich form filmowych
  • Wprowadzenie do historii filmu
  • Animowanie światłem i cieniem
  • Pokazy filmowe z pogadankami
  • Komiks i storyboard jako wstęp do pracy nad filmem
  • Projektowanie historii alternatywnych (z alternatywnymi fabułami)
  • Tworzenie rekwizytów i scenografie z wykorzystaniem różnych form plastycznych
  • Montowanie.

Szczegółowa informacja o rekrutacji na zajęcia i wymaganych dokumentach.

Grupa teatralna mikro fale

Zajęcia teatralne, podczas których grupa uczestniczy w całym procesie tworzenia spektaklu od pomysłu, poprzez działania improwizacyjne, stworzenie scenariusza, projekt kostiumów, poszukiwanie muzyki, pracę nad poszczególnymi scenami, pomysł na plakat, opis spektaklu, aż po działania promocyjne i pokaz premierowy.
Nabór trwa: zapraszamy młodzież w wieku 15-18 lat.

Warsztaty teatralne

Cotygodniowe spotkania w ramach aktorskiego treningu, na który składają się: dykcja, emisja głosu, ekspresja, praca z wyobraźnią, improwizacja, praca z przedmiotem, śpiew, taniec, praca z tekstem i elementarne zadania aktorskie. Podczas zajęć uczestnicy pracują nad budowaniem etiud teatralnych i spektakli. Biorą udział w przeglądach i festiwalach.

Nabór trwa, wiek uczestników: 13 -18 lat.

Prowadzenie: Ola Barczyk, tel.: 600 145 712, olabe@gazeta.pl

Szczegółowa informacja o rekrutacji na zajęcia i wymaganych dokumentach.

W trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z komunikacji miejskiej od 16 do 22 września (z wyłączeniem weekendu) inspektorzy ruchu wspólnie z policjantami będą prowadzić kontrole na wybranych liniach aglomeracyjnych i sprawdzać, czy pasażerowie tych linii stosują się do obowiązku zakrywania ust i nosa. Będzie to możliwe dzięki podpisaniu w czerwcu porozumienia o współpracy między Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. w Krakowie i Małopolską Policją.

Cykl wykładów dotyczących wybranych zagadnień sztuki europejskiej i polskiej. Fantastyczna pomoc dla osób, które przygotowują się do matury z historii sztuki, olimpiady artystycznej, egzaminów wstępnych na kierunki artystyczne i humanistyczne. Zapraszamy także wszystkich zainteresowanych historią kultury europejskiej, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę.

Wrzesień

7.09, godz. 17.00 – “Sztuka prehistoryczna – paleolityczne i neolityczne zabytki Europy”
10.09, godz. 17.00 – Ku nowoczesności: między barokiem a klasycyzmem
14.09, godz. 17.00  – Sztuka starożytnego Egiptu
17.09, godz. 17.00  – Klasycyzm w Europie, cz.I.
21.09, godz. 17.00  – Sztuka egejska
24.09, godz. 17.00  – Klasycyzm w Europie, cz.II 28.09, godz. 17.00  – Architektura starożytnej Grecji

SCKM ul. Wietora 15, Kraków

Prowadzenie Agnieszka Wozowicz

W ciągu ostatnich trzech lat Fundacja Wszyscy Obecni współpracując z SCKM zrealizowała aż 10 inicjatyw sąsiedzkich. Wspólnie z Sąsiadami piknikowaliśmy, kolędowaliśmy, nakręciliśmy film, oglądaliśmy występy na podwórkach i zrealizowaliśmy spektakl o życiu na ulicy Wietora i Chmielowskiego. 

Z każdym wydarzeniem poznawaliśmy się trochę lepiej, z każdymi wręczonym zaproszeniem zdobywaliśmy wzajemne zaufanie, a z niektórymi z Sąsiadów nawiązaliśmy bliskie przyjacielskie relacje, których nikt się nie spodziewał, gdy po raz pierwszy otwierali nam swoje drzwi.

„Galeria po Sąsiedzku” to historia drogi jaką razem przeszliśmy. Drogi do poznania Sąsiada, który mieszka tuż obok. A „Piknik po Sąsiedzku – Koncerty Podwórkowe” to nic innego jak chęć wspólnego bycia razem i celebrowania naszych pięknych Sąsiedzkich relacji. I tego, że jesteśmy Wszyscy Obecni!

  • Koncerty Podwórkowe

W tym roku ze względu na panującą sytuację, to my przyjdziemy do Państwa z muzyką!
sobota 19 września, od godz. 16:00 – podwórka przy ulicy Wietora 1, Wietora 8 i Chmielowskiego 2.
Aby wysłuchać koncertu wystarczy przyjść na podwórko własne lub sąsiada, usiąść na balkonie lub spojrzeć przez okno.

  • Galeria po Sąsiedzku

Wystawę na każdym z podwórek rozpocznie uroczyste otwarcie połączone z koncertem!
18 września od godziny 17.00 do 20 września do zmierzchu na podwórku przy ulicy Wietora 4
25 września od godziny 17.00 do 27 września do zmierzchu na podwórku przy ulicy Wietora 5
9 października od godziny 17.00 do 11 października do zmierzchu na podwórku przy ulicy Wietora

Pierwszy odcinek roślinnych historii w wersji audio z przepiękną grafiką Agnieszki Polańskiej, wszystkimi dźwiękami świata Janka Krawczyka, realizacją dźwiękową Janusza Świętonia a z pomysłu i wykonania Oli Barczyk.

Będą karmić i rozum i serce. Wśród bohaterów pojawią się takie rośliny, które często mijamy po drodze, rosnące pospolicie, ogólnodostępne, a które mało znamy – czasem z „nazwiska” a czasem tylko z widzenia a czasem znikąd.

“Trawa” to pierwsza z sześciu roślinnych “Dobrych opowieści”. Niech się dobrze słucha

Śpiewa i opowiada Aleksandra Barczyk