18 marca w Krakowie odbędzie się event promocyjny „Lipnickie Palmy w Krakowie”. Partnerem przedsięwzięcia jest Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

Program wydarzenie przedstawia się następująco:

12:00 – rozpoczęcie eventu, teren przed Międzynarodowym Centrum Kultury (Rynek Główny 25), prezentacja palm przed budynkiem

12:15-13:00 – przemarsz grupy młodzieży z palmami w akompaniamencie Kapeli Ludowej sprzed Międzynarodowego Centrum Kultury w stronę kościoła Mariackiego i kościoła św. Wojciecha oraz powrót do Międzynarodowego Centrum Kultury

13:00-13:30 – przerwa, pobyt w Międzynarodowym Centrum Kultury

13:30-14:15 – przejście z Międzynarodowego Centrum Kultury w stronę kościoła Mariackiego i pod pomnik Adama Mickiewicza, prezentacja palm pod pomnikiem, przemarsz grupy młodzieży z palmami w akompaniamencie Kapeli Ludowej tą sama trasą do Międzynarodowego Centrum Kultury

W trakcie przemarszu mieszkańcom Krakowa oraz gościom rozdawane będą ulotki – w języku polskim i angielskim – promujące Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego, który odbędzie się 25 marca 2018 r.

Zachęcamy do udziału!

Więcej informacji o konkursie Palm w Lipnicy Murowanej jak również o samej Lipnicy Murowanej znajdą Państwo na stronie www.lipniczanin.pl